,

නිදහස් කුසලාන තරඟාවලියේ එහෙමෙහේ සැරිසරමින් ක්‍රිකට් රසිකයන් පිස්සු වට්ටන සුරූපී නිවේදිකාව කවුද?

මේ දිනවල පැවැත්වෙන නිදහස් කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ නිවේදන කටයුතු වල නිරතව සිටින සුරූපී නිවේදිකාවක් ගැන බොහෝ දෙනා කතාබහ වෙනවා.

ඇය නමින් Archana Vijaya. වයස අවුරුදු 35 ක් පමණ වන ඇය ඉන්දියානු තරුණියකි. ඇය රූපවාහිනි නිවේදිකාවක් ලෙස මෙන්ම නිරුපිකාවක් ලෙසද කටයුතු කරයි.

නිදහස් කුසලාන තරඟාවලියේ නිවේදන කටයුතු වලට සහභාගී වී සිටින මැයට මේ වනවිට බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ඉතිහාස ගත ජයකට පිත්තෙන් පාර කැපූ සුපිරි ක්‍රීඩකයා ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී නයා නැටූ හැටි(Video)

නිදහස් කුසලාන තරඟාවලියේ එහෙමෙහේ සැරිසරමින් ක්‍රිකට් රසිකයන් පිස්සු වට්ටන සුරූපී නිවේදිකාව කවුද?