,

සෞදි හාම්පුතෙක් ලාංකික ගෘහ සේවිකාවක් ඝාතනය කර සිය දිවි නසා ගනී

සෞදි හාම්පුතෙකු විසින් මෙරට ගෘහ සේවාකාවක වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබෙනවා.

පසුව ඔහුද වෙඩි තබාගෙන දිවි නසා ගෙන ඇති බවයි තොරතුරු වාර්තාවන්නේ.
මෙරට ගෘහ සේවිකාව 36 හැවිරිදි කාන්තාවක් බවත් , සෙෘදී හාම්පුතා 42 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු බවත් සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මහා රෑ නිදාගෙන හිටිය යුරේනිට වෙච්ච දේ – PHOTOS

සෞදි හාම්පුතෙක් ලාංකික ගෘහ සේවිකාවක් ඝාතනය කර සිය දිවි නසා ගනී